ego

Charakteristické znaky

Dotyková technológia Soft-Touch

so systémom zabezpečenia pri výpadku elektrického prúdu.

Technológia ACT

Pokročilá technológia klímy s úsporou energie vďaka automatickej regulácii vzduchu vo varnej komore.

Technológia YesSteam

na vytvorenie pary prostredníctvom vysoko efektívneho bojlerového vyvíjača pary.