mosaico

Charakteristické znaky

Jednoducho odnímateľný

ovládací panel.

Systém na

VYNÚTENÉ ODSÁVANIE VLHKOSTI

Ľahko prístupný

motorový priestor, ku ktorému sa dostanete priamo z varnej komory.