mood

Charakteristické znaky

Technológia SCS

Systém inteligentného komína na vynútený odvod pary.

Multifunkčný digitálny displej s

funkciou YesClima.

Vpichová teplotná sonda

s vonkajším pripojením k varnej komore.